Record Credits

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Een woonkrediet bij Record Credits?

Record Credits biedt u de mogelijkheid om uw woonplannen te realiseren. Of u een woning wilt aankopen, verbouwen of een nieuwbouw wilt optrekken, de Belgische kredietgever kan een woonlening voorstellen op basis van uw voorkeuren en budget. Dit doen ze door de nodige flexibiliteit in te bouwen. Vooral een ruime keuze aan afbetalingsmogelijkheden, looptijden en renteformules in een grote plus.

Wie kan beroep doen op Record Credits?

Voor de aanschaf van het onroerend goed binnen het privévermogen wordt voornamelijk gekeken naar particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen. Dit mag u ruim interpreteren, denk hierbij bijvoorbeeld aan kopen, (ver)bouwen, herfinanciering maar ook aan het erven van een woning, het betalen van successierechten, e.d.

Afbetalingsmogelijkheden

Gelijke maandelijkse aflossingen

Bij een gelijke maandelijkse aflossing worden de aflossing en de rente gelijkmatig verdeeld over de looptijd van de lening. Aan het begin van de lening is het rentedeel van de maandelijkse aflossing hoger, terwijl het aflossingsdeel lager is. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het aflossingsdeel toe en het rentedeel af, zodat de lening geleidelijk wordt afgelost.

Het voordeel van gelijke maandelijkse aflossingen is dat de lener elke maand een vast bedrag betaalt, waardoor het gemakkelijker is om het budget te beheren. Daarnaast wordt de lening volledig afgelost aan het einde van de looptijd, waardoor er geen restschuld overblijft.

Het nadeel van gelijke maandelijkse aflossingen is dat de rente aan het begin van de lening hoger is, wat betekent dat de totale kosten van de lening hoger zijn dan bijvoorbeeld bij een lening met alleen rentebetalingen gedurende de looptijd van de lening. Het exacte bedrag dat elke maand moet worden betaald, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de leningssom, de rentevoet en de looptijd van de lening.

Vaste kapitaalsaflossingen

Bij vaste kapitaalsaflossingen blijft het aflossingsbedrag gedurende de looptijd van de lening constant, terwijl het rentebedrag varieert. Aan het begin van de lening is het rentedeel hoger, omdat het berekend wordt op basis van het oorspronkelijke openstaande kapitaal. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het openstaande kapitaal af, waardoor het rentedeel geleidelijk afneemt.

Het voordeel van vaste kapitaalsaflossingen is dat de lening sneller wordt afbetaald in vergelijking met gelijke maandelijkse aflossingen. Aangezien het aflossingsbedrag vast blijft, wordt het openstaande kapitaal elke maand met hetzelfde bedrag verminderd, wat resulteert in een gestage afname van de lening.

Het nadeel van vaste kapitaalsaflossingen is dat de maandelijkse betalingen aanvankelijk hoger zijn dan bij gelijke maandelijkse aflossingen, omdat er geen verdeling van het rentedeel plaatsvindt. Dit kan een uitdaging zijn voor sommige leners, vooral als ze een beperkter budget hebben.

Eind termijn

Een eindetermijnkrediet, bulletkrediet of aflossingsvrije lening, is een lening waarbij de lener gedurende de looptijd alleen rente betaalt. Het geleende kapitaal wordt op het einde van de lening in één keer aflost. Deze terugbetalingsvorm wordt vaak gebruikt voor investeringen in onroerend goed of grote bedrijfsaankopen. Hier wordt immers verwacht dat er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn om het geleende bedrag aan het einde van de lening terug te betalen. Ze kunnen ook handig zijn voor bepaalde investeringsstrategieën, waarbij de lener de verwachte opbrengst van de investering gebruikt om de lening af te lossen.

Het belangrijkste risico van een bulletkrediet is dat aan het einde van de looptijd een groot bedrag aan kapitaal moet worden terugbetaald. Het is essentieel dat de lener ervoor zorgt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om aan deze verplichting te voldoen. Als de lener niet in staat is om het volledige bedrag af te lossen, kunnen er financiële problemen ontstaan, zoals het moeten herfinancieren van de lening of het verkopen van activa om aan de verplichtingen te voldoen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening (meestal in vastgoedtransacties) die wordt gebruikt om financiële kloven te overbruggen. Het wordt meestal gebruikt in situaties waarin er een verschil is tussen de financieringsbehoefte op korte termijn en de beschikbare middelen. Zo kan er een tijdelijk tekort ontstaan bij de aankoop van een nieuwe woning voordat de huidige woning is verkocht. In dit geval kan het overbruggingskrediet worden gebruikt om de tijdelijke financiële behoefte te dekken totdat de opbrengst van de verkoop van de huidige woning beschikbaar is.

Kenmerken van een overbruggingskrediet kunnen variëren, maar over het algemeen zijn ze kortlopende leningen met een beperkte looptijd, meestal tussen enkele maanden tot twee jaar. De rente op een overbruggingskrediet kan hoger zijn dan die van reguliere leningen vanwege het kortetermijnkarakter en het hogere risico voor de kredietverstrekker.

De aflossing van een overbruggingskrediet kan op verschillende manieren plaatsvinden. In sommige gevallen wordt het volledige geleende bedrag aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. In andere gevallen kan er sprake zijn van rentebetalingen gedurende de looptijd van het krediet, gevolgd door de aflossing van het volledige bedrag aan het einde.

Het verkrijgen van een overbruggingskrediet vereist meestal onderpand, zoals een onroerend goed. De waarde van het onderpand en het inkomen en de kredietwaardigheid van de lener spelen een rol bij het bepalen van de goedkeuring en de voorwaarden van het krediet.

  • Light Home
  • Lineaire kapitaalsaflossing op maat
  • Light Start
  • Likom 90
  • Record Crescendo

Record Credits Accordeonformule

Door de accordeon toe te voegen aan uw woonkrediet met gelijke maandelijkse aflossingen blijft uw oorspronkelijk maandbedrag behouden bij elke renteherziening. Dat gebeurt door de looptijd van uw woonlening te verlengen of te verkorten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u uw voorstel op maat ontvangen? Contacteer ons meteen of plan nu uw online gesprek.