Onafhankelijk advies

Wenst u een kredietspecialist te raadplegen voor zijn expertise, zonder het kredietdossier af te sluiten bij een partner van Kredietgids? Ook dan kunt u beroep doen op het traject ‘advies‘ via een van onze experten.

Werkwijze? Op basis van vooraf afgesproken opdracht, ontvangt u een offerte die een inschatting maakt van de te besteden tijd en kostprijs. Van zodra u akkoord gaat met deze offerte, ontvangt u de factuur en wordt de afspraak (of verschillende afspraken) ingepland.

Enkele voorbeelden waarvoor u een kredietexpert kunt inschakelen:

  • Onafhankelijk opstellen van een financieel plan voor de kredietplannen van uw woonproject;
  • Inzicht verwerven om uw woonkrediet beter te kunnen verdedigen bij uw bank;
  • Een korte basisopleiding in woonkredieten (do’s & don’ts) wanneer u zelf aan de slag wilt gaan;
  • Een tweede opinie over het kredietaanbod van uw bank;

Contacteer ons vrijblijvend met uw specifieke vraag.

Advies, Onafhankelijk advies, Kredietgids
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Wenst u een offerte op maat?

Verstuur meteen online uw aanvraag.

EEN KREDIET AANVRAGEN

Uw krediet in enkele stappen

Hieronder geven we u een vereenvoudigd overzicht over de verschillende stappen in het proces van een kredietaanvraag.

Offerte- & kredietaanvraag

Via aanvraag offerte vult u de nodige gegevens in voor de aanvraag van een offerte op maat voor een lening op afbetaling.

Verkiest u een volledig online traject via onze partner? Klik hier.

Voor een hypothecair krediet adviseren wij steeds een persoonlijk gesprek voor een goede opbouw van uw dossier van bij de start.

Wenst u louter een adviestraject? Dan klikt u hier.

Van zodra u uw akkoord geeft op een offerte, kunnen we aan de slag. We vragen de noodzakelijke documenten op zoals bijvoorbeeld de identiteitskaarten van de ontleners, inkomstenbewijzen, contracten van de lopende kredieten, enz.

We wensen u uiteraard te gidsen naar het juiste krediet.

Analyse & beslissing

Een lening op afbetaling heeft meestal een kortere doorlooptijd dan bijvoorbeeld een hypothecair krediet.

Een beslissing volgt:

  • Akkoord,
  • Weigering of
  • Bijkomende toelichting of verduidelijking gevraagd
Ondertekening & uitbetaling

Bij aanvaarding volgen de aanvaardingsvoorwaarden van de kredietverstrekker, samen met de gegevens van de partnermakelaar die u zal bijstaan bij de ondertekening van het contract.

Na de ondertekening voert de kredietverstrekker de betaling(en) in uw kredietdossier uit.

De terugbetaling van het krediet gebeurt uiterlijk een maand na ondertekening van het contract. Maandelijks wordt de terugbetaling d.m.v. een domiciliëringsmandaat geïnd van uw zichtrekening.

Een vraag of wenst u een gesprek?

Verstuur meteen uw vraag of plan uw afspraak online.