Verantwoord lenen

Wanneer u een lening aangaat, moet u er zich van bewust zijn dat het ontleend kapitaal steeds moet worden terugbetaald. Het is daarom belangrijk om verantwoord te lenen. Daarenboven betaalt u intresten berekend op het openstaand, ontleend bedrag. Ook kunnen er bepaalde kosten van toepassing zijn. We denken hier bijvoorbeeld aan dossierkosten e.d. Wanneer u alles bij elkaar optelt, merkt u dat u steeds meer terugbetaald dan het kapitaal dat u initieel hebt ontleend.

Hebt u de lening effectief nodig?

Misschien kunt u wachten met de uitgaven en het bedrag bij elkaar sparen? Of misschien hebt u spaargelden die u hier liever voor gebruikt? Informeer uzelf alvorens uw keuze te maken, want mogelijk moet u niet het volledige bedrag lenen wanneer u zelf een extra inspanning levert.

Wanneer u een krediet aangaat, dan houdt u best ook rekening met de looptijd. Het is niet gezond wanneer de duurtijd van de lening langer is dan de verwachte levensduur van uw aankoop.

Kunt u terugbetalen?

Elk krediet moet worden terugbetaald. Hebt u momenteel geen spaarcapaciteit? Mogelijk hebt u dan onvoldoende financiële ruimte om maandelijks kapitaal en intresten terug te betalen. Ook is het belangrijk om rekening te houden dat een lening terugbetalen niet een maand betreft. Hoe ziet uw toekomst eruit? Kunt u de lening binnen een half jaar of volgend jaar nog steeds correct terugbetalen, ook als u een kleine tegenslag kent met uw inkomsten?

Laat u begeleiden door een professional zodat u een krediet kiest dat bij u past. Zo zijn ‘in het rood gaan’ op uw zichtrekening of kopen op afbetaling in een winkel meestal duurdere formules. Ook is het belangrijk voorzichtig om te springen met bijvoorbeeld kredietkaarten. U geeft soms meer uit dan u beseft. En ook al lijkt het maandelijks terugbetalen ervan makkelijk, toch loopt ook hier het kostenplaatje vaak op waardoor het verantwoord lenen onder druk komt te staan.

Bestaande schulden

Tracht het aantal kredieten te beperken. Dit doet u door eerst uw oude leningen af te lossen. Hierdoor vermijdt u dat u moet aankijken tegen een onoverzichtelijke schuldenberg.

Voorwaarden bij verantwoord lenen

Laat u steeds volledig en correct informeren over de voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld een dossierkost bij een consumentenkrediet als particulier uit den boze. En toch laten veel consumenten zich vooral op social media alsnog om de tuin leiden. Kunt u bv. uw lening sneller terugbetalen dan contractueel voorzien? En wat is de kostprijs mocht u het krediet niet op tijd kunnen terugbetalen? Wist u dat u quasi steeds een bedenktijd hebt bij het afsluiten van een lening of krediet?

Verantwoord, Verantwoord lenen, Kredietgids
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Wenst u een offerte op maat?

Verstuur meteen online uw aanvraag.

EEN KREDIET AANVRAGEN

Uw krediet in enkele stappen

Hieronder geven we u een vereenvoudigd overzicht over de verschillende stappen in het proces van een kredietaanvraag.

Offerte- & kredietaanvraag

Via aanvraag offerte vult u de nodige gegevens in voor de aanvraag van een offerte op maat voor een lening op afbetaling.

Verkiest u een volledig online traject via onze partner? Klik hier.

Voor een hypothecair krediet adviseren wij steeds een persoonlijk gesprek voor een goede opbouw van uw dossier van bij de start.

Wenst u louter een adviestraject? Dan klikt u hier.

Van zodra u uw akkoord geeft op een offerte, kunnen we aan de slag. We vragen de noodzakelijke documenten op zoals bijvoorbeeld de identiteitskaarten van de ontleners, inkomstenbewijzen, contracten van de lopende kredieten, enz.

We wensen u uiteraard te gidsen naar het juiste krediet.

Analyse & beslissing

Een lening op afbetaling heeft meestal een kortere doorlooptijd dan bijvoorbeeld een hypothecair krediet.

Een beslissing volgt:

  • Akkoord,
  • Weigering of
  • Bijkomende toelichting of verduidelijking gevraagd
Ondertekening & uitbetaling

Bij aanvaarding volgen de aanvaardingsvoorwaarden van de kredietverstrekker, samen met de gegevens van de partnermakelaar die u zal bijstaan bij de ondertekening van het contract.

Na de ondertekening voert de kredietverstrekker de betaling(en) in uw kredietdossier uit.

De terugbetaling van het krediet gebeurt uiterlijk een maand na ondertekening van het contract. Maandelijks wordt de terugbetaling d.m.v. een domiciliëringsmandaat geïnd van uw zichtrekening.

Een vraag of wenst u een gesprek?

Verstuur meteen uw vraag of plan uw afspraak online.