Privacy Policy

Wie zijn we

Website: https://www.kredietgids.be.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.

Kredietgids is hoofdzakelijk actief op het domein van hypothecair en consumentenkrediet. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, geven informatie en adviezen of verzorgen educatieve trajecten.

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

  • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.
  • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.
  • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
  • de privacywetgeving verplicht Kredietgids om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
  • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Kredietgids beantwoord worden.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Kredietgids moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw dossier, lopende contracten, uw kredietaanvraag, …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.

Kredietgids kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Kredietgids (bv. bank, verzekeraars, kredietinstellingen, subagenten en partners, compliance, audit, financiële rapportering, hosting,  ons beheersplatform Sigura, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, DropboxMicrosoft -o.a. Outlook-Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, aanvraag, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gebruik

Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Kredietgids persoonsgegevens gebruikt.

1. Identificatie, contact en correct advies

Om u te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, rijksregisternummer, …

Om u te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, sociale media. Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (bv. oogherkenning) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze om u te contacteren en te herkennen.

Om u te adviseren en te servicen: uw klantenprofiel op basis van uw uiting van behoefte(s), uw gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (bv. wijziging tarificaties), uw financiële gegevens (kredietaanvraag, -analyse), uw feedback via opmerkingen, suggesties en klachten uit het verleden zodat we u beter kunnen helpen in de toekomst.

2. Publieke gegevens en gegevens via derde partijen

Bv. gegevens bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (bv. Belgisch Staatsblad); gegevens door u gepost op uw publiek toegankelijke sociale media, op uw website, uw blog, …; artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in uw streek.

Kredietgids kan ook gegevens ontvangen van o.a. klantenaanbrengers. Zij zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen en mag worden doorgegeven aan derden.

Hoelang we uw gegevens bewaren

We gebruiken uw persoonsgegevens voor een bepaald doel (zie hierboven). Wanneer dit doel verdwijnt, zijn de wettelijke termijnen van toepassing alvorens wij de gegevens definitief verwijderen.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

Verbetering en verzet

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en foutieve informatie te verbeteren. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Bent u het niet eens met de wijze waarop Kredietgids uw gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u zich hier steeds tegen verzetten.

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt of een e-mail te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen.

Heeft u vragen?

  • U kunt via info @ kredietgids.be uw vraag stellen.

Heeft u klachten?

  • Maak uw klacht eerst kenbaar via info @ kredietgids.be. Kredietgids zal nagaan of uw klacht gegrond is. We trachten u hier steeds zo snel mogelijk te antwoorden.
  • Bent u niet akkoord met het standpunt dat Kredietgids inneemt in verband met uw privacy, dan kunt u terecht op de website privacycommission.be waar u vervolgens een klacht kunt indienen.

Waar uw gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Welke maatregelen worden er genomen inzake beveiliging?

Enkel bevoegde medewerkers en erkende partner van Kredietgids hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen zij snel en accuraat reageren op uw  vraag.

Kredietgids ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Kredietgids niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Kredietgids neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

Privacy
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Een vraag of gepersonaliseerde offerte?

Verstuur meteen uw vraag of vraag uw gepersonaliseerde offerte aan.