Beroepsuitrusting

Investeren in een goede beroepsuitrusting als professional is half gewonnen. Want met goed gereedschap vlot uw werk en kunt u topkwaliteit afleveren. Of u nu schrijnwerker, bakker, dokter, bouwvakker, advocaat of een andere activiteit uitoefent … met de business loan beroepsuitrusting neemt u een vliegende start.

Wat komt hiervoor zoal in aanmerking?

  • Gereedschap
  • Machines
  • Uitrusting
Lenen tot 100% van de aankoopprijs

U kunt tot 100% van de aankoopprijs van het beroepsmaterieel ontlenen. Hierdoor moet u geen voorschot te betalen.

Scherpe tarieven

U financiert uw beroepsuitrusting steeds aan competitieve voorwaarden.

Ook langere looptijden

Afhankelijk van de grootte van het ontleende kapitaal, kunt u uw looptijd kiezen.

Automatische maandelijkse terugbetaling

Maandelijks betaalt u met Europese domiciliëring een vast bedrag terug. De eerste terugbetaling is normaliter de maand volgend op de uitbetaling van het krediet.

Optie: schuldsaldoverzekering

U kunt zich verzekeren tegen zowel overlijden als arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verzekering is niet verplicht.

Optie: brandverzekering KMO

Wenst u een scherpe verzekeringspremie voor de brandverzekering van uw KMO of kiest u naast een scherpe premie voor extra waarborgen?

Type lening: Lening op afbetaling – Onder voorbehoud van aanvaarding dossier.

inrichting, zaak
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Wenst u een offerte op maat?

Verstuur meteen online uw aanvraag.

EEN KREDIET AANVRAGEN

Uw krediet in enkele stappen

Hieronder geven we u een vereenvoudigd overzicht over de verschillende stappen in het proces van een kredietaanvraag.

Offerte- & kredietaanvraag

Via aanvraag offerte vult u de nodige gegevens in voor de aanvraag van een offerte op maat voor een lening op afbetaling.

Verkiest u een volledig online traject via onze partner? Klik hier.

Voor een hypothecair krediet adviseren wij steeds een persoonlijk gesprek voor een goede opbouw van uw dossier van bij de start.

Wenst u louter een adviestraject? Dan klikt u hier.

Van zodra u uw akkoord geeft op een offerte, kunnen we aan de slag. We vragen de noodzakelijke documenten op zoals bijvoorbeeld de identiteitskaarten van de ontleners, inkomstenbewijzen, contracten van de lopende kredieten, enz.

We wensen u uiteraard te gidsen naar het juiste krediet.

Analyse & beslissing

Een lening op afbetaling heeft meestal een kortere doorlooptijd dan bijvoorbeeld een hypothecair krediet.

Een beslissing volgt:

  • Akkoord,
  • Weigering of
  • Bijkomende toelichting of verduidelijking gevraagd
Ondertekening & uitbetaling

Bij aanvaarding volgen de aanvaardingsvoorwaarden van de kredietverstrekker, samen met de gegevens van de partnermakelaar die u zal bijstaan bij de ondertekening van het contract.

Na de ondertekening voert de kredietverstrekker de betaling(en) in uw kredietdossier uit.

De terugbetaling van het krediet gebeurt uiterlijk een maand na ondertekening van het contract. Maandelijks wordt de terugbetaling d.m.v. een domiciliëringsmandaat geïnd van uw zichtrekening.

Een vraag of wenst u een gesprek?

Verstuur meteen uw vraag of plan uw afspraak online.