Beleggingshypotheek

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Wat is een beleggingshypotheek?

Een beleggingshypotheek is vooral in Nederland goed ingeburgerd maar kent ook in België de nodige aanhangers. Bij dergelijk hypothecair krediet worden beleggingen en of spaarplannen verpand ten voordele van de kredietgever. Deze producten worden getoetst aan o.a. uw beleggersprofiel en moeten tegen de voorziene einddatum voorzien in een bepaald kapitaal. Vervolgens zal dit kapitaal worden gebruikt om op einddatum het ontleende kapitaal gedeeltelijk of volledig terug te betalen.

Uiteraard kunt u ook opteren voor een combinatie met bijvoorbeeld klassieke mensualiteiten. Maar wanneer u enkel kiest voor een beleggershypotheek dan kan dit uw maandlast behoorlijk drukken. U betaalt immers enkel intresten in dergelijk geval.

Stel dat u hiertegenover geen beleggingsportefeuille of eenmalige belegging plaatst. U kiest bijvoorbeeld voor een maandelijks spaarplan binnen een spaarverzekering tak 21 of tak 23, dan moet u wel rekening houden met deze maandelijkse spaarinspanning. Door de lagere rentevergoedingen binnen tak 21 de voorbije jaren werd vooral geopteerd voor spaar- en beleggingsverzekeringen tak 23. Dit biedt zowel voor- als nadelen.

Omdat een beleggingshypotheek zoals de meeste vastgoedkredieten over een langere duurtijd lopen, kan de combinatie met een tak 23 zeker interessant zijn. Want cijfers wijzen uit dat over een langere looptijd beursgenoteerde producten meestal een hoger rendement optekenen dan vastrentende producten. Hierdoor is een kleinere maandelijkse spaarinspanning vereist om op einddatum in het beoogde kapitaal te voorzien. Al is er ook een kanttekening, want wat wanneer net voor einddatum de beurs in een dip zit? Daarom monitort een kredietverstrekker dergelijke contracten door u regelmatig een update te geven. Zit u op koers of is een bijkomende spaarinspanning nodig om in het eindkapitaal te voorzien?

Contacteer ons en ga samen met een onafhankelijk kredietexpert op zoek naar een krediet op uw maat.