Update 1

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Vlaams renovatiekrediet wijzigt vanaf 01/01/2023

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen er verschillende zaken om in aanmerking te komen voor het Vlaams renovatiekrediet.

Zo kunnen bijvoorbeeld enkel nog appartementen in aanmerking worden genomen wanneer deze een initiële EPC-score vertegenwoordigen van F of E. Dit betekent dat appartementen met een D-score niet langer kunnen genieten van het Vlaams renovatiekrediet.

Ook komen er nieuwe drempelniveaus voor de maximumbedragen voor zowel appartementen als woningen. Zo moet de renovatie de woonst minstens verbeteren naar het EPC-label D.

In de rentetoelage wordt gesnoeid, zeker na de forse rentestijgingen van de voorbije maanden. Afhankelijk van de te behalen EPC-score zal het VEKA een korting op de rentevoet toe. Niet alle intresten worden met andere woorden automatisch vergoed.

Woningmet label E of F Appartementmet label E of F
EPC-score na max 5 jaarDCBADCBA
Max bedrag voorschot (€)20.00030.00045.00060.00010.00020.00030.00045.000
% rentetoelage2,00%2,50%3,00%3,50%2,00%2,50%3,00%3,50%

U vindt op de website van de Vlaamse overheid onder de veel gestelde vragen heel wat antwoorden terug.