liquidatiereserve

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Liquidatiereserve voor privé vastgoed?

Voor kleine vennootschappen bestaat er een interessante mogelijkheid om de roerende voorheffing op dividenden te verlagen of zelfs te vermijden door een liquidatiereserve aan te leggen. Deze reserve kan later worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, met aantrekkelijke fiscale voordelen. Er is echter één belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden: de wachttermijn tussen het aanleggen van de liquidatiereserve en de daadwerkelijke dividenduitkering. De dividenduitkeringen bieden dus een interessante mogelijkheid aan de aandeelhouders om te kunnen genieten van de winsten van de vennootschap. De finale beslissing tot het al dan niet aanleggen van dergelijke reserve binnen de vennootschap wordt genomen door de algemene vergadering.

Genieten van een liquiditeitsreserve

Om te weten of de fiscus uw vennootschap als klein beschouwt, dienen we rekening te houden met onderstaande criteria. Want het zijn immers enkel de kleine vennootschappen die in aanmerking om dergelijke reserve aan te leggen. Artikel 1.24 WVV omschrijft dat de vennootschap bij de afsluit van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van de hieronder vermelde regels met hebben overschreden:

  • Personeelsleden: max. 50 FTE
  • Balanstotaal: max. 4.500.000 euro
  • Omzet: max. 9.000.000 euro, excl. btw

Overschrijdt de rechtspersoon twee van deze regels gedurende twee opeenvolgende boekjaren? Dan wordt de vennootschap door de fiscus het volgend boekjaar niet langer als kleine vennootschap bestempeld. Uw accountant geeft u graag de volledige toelichting aangaande de mogelijkheden van een liquidatiereserve gericht op uw persoonlijke situatie.

Wachttermijn bij liquidatiereserve

De wachttermijn is een periode waarin de liquidatiereserve moet worden aangehouden voordat deze kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze termijn moet worden gerespecteerd, tenzij de vennootschap in vereffening gaat. Het kan echter voorkomen dat een aandeelhouder dringend behoefte heeft aan liquide middelen voor het aankopen van vastgoed, nog voordat de wachttermijn is verstreken. In dergelijke gevallen kan het interessant zijn om de wachtperiode te overbruggen met behulp van een bulletkrediet.

Bulletkrediet met liquidatiereserve

Een bulletkrediet is een woonlening waarbij de kapitaalaflossing pas aan het einde van de looptijd wordt gedaan. Dit betekent dat gedurende de looptijd van het krediet alleen rentebetalingen verschuldigd zijn. Door een bulletkrediet te gebruiken, kan een aandeelhouder het benodigde bedrag lenen en vervolgens de schuld aflossen zodra de wachttermijn is verstreken en de dividenduitkering kan worden ontvangen.

Zo kan de aandeelhouder onmiddellijk toegang krijgen tot de benodigde liquide middelen, zelfs als de wachttermijn nog niet is verstreken. Dit kan nuttig zijn in situaties waarin er dringende financiële behoeften zijn, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding waarbij de ex-partner moet worden uitgekocht, uw droompand dat te koop komt of u geen vijf jaar meer wenst te wachten om uw buitenverblijf aan te kopen.

Uw krediet online scoren

Van simulatie tot uitbetaling..