Het is belangrijk om een bepaald minimum inkomen over te houden na het betalen van al uw kredieten en andere lasten. Uw netto inkomen na het betalen van alle lasten is een belangrijke factor om uw kredietaanvraag te scoren.

U kan een berekening maken om inzicht te krijgen in uw situatie. Bepaal zelf hoeveel u minimaal nodig heeft om goed te kunnen leven want al te vaak gaan mensen te hoge maandelijkse lasten aan op basis van wat bancair mogelijk is.


INKOMSTEN ONTLENER 1
Netto maandelijks inkomen
Maandelijkse huurinkomsten
Onderhoudsgeld voor de kinderen
Invaliditeitsuitkering
Werkloosheidsuitkering
Bedrag regelmatige bonus per maand
Vakantiegeld en dertiende maand mee in rekening nemen?
Huurinkomsten meerekenen aan
 %
LASTEN ONTLENER 1
Nieuwe maandelijkse kredietlast *
Maandelijkse kredietlasten die blijven
Onderhoudsgelden
Andere maandelijkse lasten
Totaal inkomen in rekening genomen
Totale lasten
Netto inkomen na lasten
Herberekenen

kredietscore

Wat is een goede ratio?

De website maakt gebruik van Kredietscore-technologie om gebruikers bewust te maken van het gevaar van overmatige financiering en wil zo de consument beschermen en informeren alvorens ze beslissingen nemen inzake het aangaan van een financiering.


Alleenstaande

  • >1.000€: Aanvaardbare score: In principe zal geen enkele bank een probleem maken van uw dossier op basis van deze ratio. Opgepast bij tijdelijke contracten, inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en als u zelfstandige bent, kan er zich ook nog een probleem voordoen.

 

  • >1.500€: Zéér goede score: In principe zal geen enkele bank een probleem maken van uw dossier op basis van deze ratio. Opgepast bij tijdelijke contracten, inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en als u zelfstandige bent, kan er zich ook nog een probleem voordoen.

 

Koppel

  • Heeft u meer dan €1.500 - €2.000 over per maand om van te leven dan zou dit voldoende moeten zijn volgende de meeste bancaire normen.

    Bereken steeds uw eigen leencapaciteit in samenwerking met een erkend kredietexpert om geen fouten te maken en gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.