Ambtenaren helpen u bij invullen van belastingaangifte

Vanaf woensdag 27 april tot 30 juni (de datum waarop de papieren aangiftes moeten binnen zijn) helpen ambtenaren van de FOD Financiën op verschillende plaatsen buiten de gebouwen van Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte. "Het is de eerste sessie van in totaal 1.265 zitdagen", zo meldt de overheidsdienst Financiën woensdag in een mededeling.

Overal in het land, in een gebouw van het OCMW of van de gemeente zijn er zitdagen van 27 april tot 30 juni op 524 verschillende plaatsen. In april en mei zijn er 819 zitdagen en in juni 446. Op de website van de FOD Financiën krijgt u na het invullen van de zoekterm "lokale belastingkantoren" ook een datumraster met de dagen waarop er kortere wachttijden te verwachten zijn.

De hulpzoekende burger brengt bij zijn bezoek best volgende documenten mee: om te beginnen zijn of haar elektronische identiteitskaart waarvan hij/zij de PIN-code kent (ook die van de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner trouwens).

Daarnaast zijn ook nodig: de inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte... ), de attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, dienstencheques...). Best ook het aanslagbiljet van vorig jaar meebrengen en indien hij/zij eigenaar van een woning is, het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Bron: HLN - Klik hier om naar het artikel te gaan.

Terug

Nieuws & actualiteit