Om uw kredietwaardigheid af te toetsen zal de bank volgende verhouding berekenen. Men zal uw lopende en toekomstige kredietlasten afzetten tegenover uw maandelijkse inkomsten al dan niet vermenigvuldigd met een coëfficient om ook uw vakantiegeld en dertiende maand in rekening te nemen als u dit zou ontvangen.

Huurinkomsten worden ook aan een bepaald percentage gerekend, de meeste banken nemen deze inkomsten niet volledig mee in rekening bij de bepaling vna je ratio lasten / inkomsten. Maak hieronder een berekening of neem contact op met een specialist ter zake.


INKOMSTEN ONTLENER 1
Netto maandelijks inkomen
Maandelijkse huurinkomsten
Onderhoudsgeld voor de kinderen
Invaliditeitsuitkering
Werkloosheidsuitkering
Bedrag regelmatige bonus per maand
Vakantiegeld en dertiende maand mee in rekening nemen?
Huurinkomsten meerekenen aan
 %
LASTEN ONTLENER 1
Nieuwe maandelijkse kredietlast *
Maandelijkse kredietlasten die blijven
Onderhoudsgelden
Andere maandelijkse lasten
Totaal inkomen in rekening genomen
Totale lasten
Ratio lasten inkomsten verhouding
%
Herberekenen

kredietscore

Wat is een goede ratio?

De website maakt gebruik van Kredietscoretechnologie om gebruikers bewust te maken van het gevaar van overmatige financiering en wil zo de consument beschermen en informeren alvorens ze beslissingen nemen inzake het aangaan van een financiering.


  • < 33%: Zéér goede score: In principe zal geen enkele bank een probleem maken van uw dossier op basis van deze ratio. Opgepast bij tijdelijke contracten, inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en als u zelfstandige bent, kan er zich ook nog een probleem voordoen.

 

  • 33-40%: Goede score: In principe zal geen enkele bank een probleem maken van uw dossier op basis van deze ratio. Opgepast bij tijdelijke contracten, inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en als u zelfstandige bent, kan er zich ook nog een probleem voordoen. Klanten met een ratio lager dan 33% krijgen meestel betere voorwaarden.

 

  • 40-50%: Twijfelachtige score. In principe zullen de meeste banken geen probleem maken van uw dossier op basis van deze ratio. Opgepast bij tijdelijke contracten, inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en als u zelfstandige bent, kan er zich ook nog een probleem voordoen. Klanten met een ratio lager dan 33% krijgen meestal betere voorwaarden. Hou er rekening mee dat de bank evenwel in staat is om uw dossier te weigeren als u richting de helft van uw inkomen gaat.

 

  • >50%: Slechte score. Denkt u zelf dat het verstandig is om een financiering aan te gaan? Neem contact op met een kredietmakelaar voor een oplossing op maat van uw situatie.