Een schuldbekentenis

Soms kan het eens gebeuren dat men in een situatie terechtkomt waarbij iemand een bepaalde geldsom niet kan betalen of geld zou willen lenen. Dit kan gaan om een vriend of familielid tot mensen met wie u zaken doet.

In dergelijke situatie kan gebruik gemaakt worden van een schuldbekentenis. In deze schuldbekentenis wordt melding gemaakt van de identiteit van de partijen, het bedrag dat wordt geleend en de modaliteiten waaronder de terugbetaling zal gebeuren (bv. de termijn).

Het is zeer belangrijk dat dit document door de schuldenaar volledig met de hand geschreven wordt. Verder moet er naast de handtekening en datum van ondertekening ook “goed voor (bedrag in letters)” of “goedgekeurd voor (bedrag in letters)” worden geschreven.

De schuldbekentenis mag in meerdere exemplaren worden opgesteld, maar dit is niet noodzakelijk zolang de schuldeiser maar een exemplaar van het document in zijn bezit heeft.

Terug

Nieuws & actualiteit