Begroeiing op de scheidingslijn of gemeenschappelijke muur

Behalve dat het heel mooi kan zijn, ontstaan er ook heel wat ergernissen rond de buur die beplanting laat groeien tegen de scheidingsdraad of op de gemeenschappelijke muur.

Mag de buur een klimplant op dergelijke wijze laten groeien?

Wettelijk bekeken gaat het hier om een zogenaamde “levende haag”. Tenzij u met uw buur iets anders bent overeengekomen, moet hij deze aanplanten op minimum 50 cm van de scheidingslijn (bij hoogstammige bomen is de minimum afstand 2 meter.

Indien uw buur dit niet respecteert, kan u van uw buur eisen dat hij de beplanting verwijdert van de scheidingslijn. Wanneer uw buur niet ingaat op uw vraag, kan u aan de vrederechter vragen om een verzoeningspoging op te starten. Er zal dan een bemiddelingsprocedure worden opgestart met het doel dat u samen tot een oplossing komt. Lukt dit niet, dan kan u nog een geding opstarten via dezelfde rechtbank waarbij u vraagt dat de buurman de beplanting verwijdert en de vrederechter een dwangsom hiervoor oplegt.

Voor u een dergelijke procedure opstart is het misschien goed even na te gaan of het voordeel van het verwijderen van de beplanting opweegt tegen een eventueel verzuurde relatie met uw buur achteraf…

Terug

Nieuws & actualiteit