Vaste termijnkrediet en investeringsvastgoed, het ideale huwelijk.

Vanavond zitten er waarschijnlijk meer dan 1.000.000 mensen naar “Blind Getrouwd” te kijken, maar misschien kan je ook even de tijd nemen om dit geslaagd huwelijk van dichterbij te bekijken. We geven eerst een korte toelichting, waarover gaat het?

 

Wat is een vaste termijnkrediet?

Een krediet dat valt onder de hypotheekwetgeving met alle voordelen voor de consument die daaraan verbonden zijn. Het verschil met een gewone standaard mensualiteiten-krediet is dat, bij deze vorm van terugbetalen, er geen kapitaal wordt terugbetaald aan de kredietinstelling tijdens de looptijd van de financiering. Op het einde van de looptijd zal men het totaalbedrag terugbetalen.

 Wat is investeringsvastgoed?

Vastgoed dat de investeerder aanwendt om te verhuren en/of aangekocht heeft als investering, omdat hij vermoedt dat de waarde zal toenemen in de toekomst.

Vastgoed dat een investeerder koopt om zijn patrimonium te structureren en zijn privé- en zakelijk vermogen te optimaliseren.

 

 Waarom kiezen vastgoedinvesteerders voor vaste termijnkredieten?

1.     Omdat ze ervan uitgaan dat ze een hoger rendement kunnen behalen dan de kostprijs van het geld.

2.     Omdat ze op deze manier hun leencapaciteit, de mogelijkheid om nog bijkomende leningen te onderschrijven, verhogen.

3.     Omdat ze op deze manier de totale netto-huuropbrengst positief kunnen houden.

4.     Omdat dit bijdraagt aan hun leencapaciteit, doordat ze positieve huuropbrengsten hebben, gezien vanuit een cashflow standpunt.

5.     Omdat ze aannemen dat de inflatie het bedrag dat terug te betalen is op eindvervaldag, zal uithollen.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van vaste termijnkredieten?

Op een dag moet je het ontleende bedrag ook effectief terugbetalen. Beginners, mensen die hun eerste stappen zetten in deze vorm van financieren, maken al te vaak de grote fout om niet grondig stil te staan bij dit gegeven, de terugbetaling. 

Heb je zicht op een bedrag dat jouw richting uitkomt in de toekomst? Een (zekere) erfenis, een groepsverzekering of een beleggingsportefeuille, de verkoop van een (ander) onroerend goed of een milde schenking die je verwacht? Goed!

Een betere oplossing kan de wedersamenstelling van het kapitaal zijn door spaar- en beleggingsproducten te gaan gebruiken. De meeste maatschappijen zullen je sterk aanmoedigen of zelfs verplichten (beleggingshypotheek) om aangehechte financiële producten te onderschrijven teneinde de terugbetaling te garanderen.

“Opgepast”, horen we u al denken. In het verleden is deze manier van financieren zeer goed gelopen, maar bij anderen ging het de andere richting uit. De banken hebben bijgeleerd (en hebben zichzelf ingedekt) en maken vandaag geen projecties meer aan onrealistische rentevoeten. Bijgevolg zal het verschil tussen mensualiteiten en een vaste termijnkrediet met verplichte wedersamenstelling budgettair geen groot verschil meer maken. 

Maar wat als je vastgoed koopt en tevens een zelfstandige activiteit uitoefent of werkt met een eigen vennootschap? Kan je dan geen (bijkomend) voordeel doen? Zeker!

De (verplichte) wedersamenstelling kan deels gebeuren via een groepsverzekering, een Individuele PensioenToezegging (IPT) waarbij de vennootschap het kapitaal zal wedersamenstellen. 

En het verhaal stopt hier nog niet: De opgebouwde bedragen in de IPT kunnen in het kader van vastgoed worden opgenomen en aangewend  vervroegde terugbetalingen te doen. Dit zonder kosten, met andere woorden, geen wederbeleggingsvergoeding te betalen op het terugbetaalde bedrag. De opnames worden evenwel beperkt tot 60 à 70% van de gespaarde reserve en bij veel maatschappijen kunnen de opgebouwde rendementen uitgekeerd worden tot 90%. Nog een voordeel.

Als we spreken over huuropbrengsten en ROI, dan spreken we over andere zaken. De opbrengst op je investering (ROI) kan bijna verdubbelen als je tweemaal meer ontleent dan dat je zelf inbrengt.  Sommige maatschappijen kunnen ook voor de eerste woning een vaste termijnkrediet voorstellen. Dat is volgens ons weggelegd voor bepaalde doelgroepen. De hefboomwerking van een vaste termijnkrediet kan dus bijzonder gunstig zijn t.o.v. een investering zonder financiering.

Je verdubbelt het rendement als je op deze manier vastgoed gaat verwerven. Betrek je er nog je vennootschap (IPT) bij, dan is het rendement ongezien. Vastgoed kopen als investering vraagt overleg.  Laat je steeds goed adviseren door een team van experten, juridisch, fiscaal en financieel!

 

Veel investeringsgenot!

Enjoy investing in real estate – Rendimmo.

Maak een afspraak met een Rendimmo Vastgoedcoach of een krediet- en verzekeringsspecialist die je dit concept van A-Z kan toelichten.

Neem contact op met Kredietgids.be om in contact te komen met een kredietspecialist.

Terug

Nieuws & actualiteit