Huis kopen of huren moet gelijkwaardige subsidie krijgen

"Het woonbeleid mag niet langer enkel inzetten op het verwerven van een woning. Er is een gelijkwaardige subsidiëring nodig van huren." Dat is een van de conclusies uit een debat dat CD&V vandaag hield in aanloop naar het inhoudelijke congres van de partij in november.

CD&V debatteerde in het Vlaams parlement over de woningmarkt. "Enkel inzetten op eigenaarschap is niet langer verantwoord of houdbaar", concludeert de fractie na afloop. "De shift naar een gelijke behandeling van de huurmarkt is onder meer nodig om rekening te houden met de verhoogde dynamiek op de woningmarkt. De tijd van een heel leven onder de kerktoren het huis afbetalen is duidelijk voorbij", zegt parlementslid Katrien Partyka. "Bij de jongere generatie zien we heel veel verhuisbewegingen. Aan de andere kant is ook de vergrijzing een uitdaging. Daarvoor zijn nieuwe woonvormen nodig."

Een tweede belangrijk punt voor CD&V is de sociale huurmarkt, die er al jaren niet meer in slaagt voor iedereen een adequate woning te voorzien. "De discriminatie tussen de sociale huurmarkt en de private markt is op dit moment enorm", zegt parlementslid Dirk de Kort. "Wie naast een sociale woning grijpt, staat met lege handen."

De partij wil de schotten tussen beide huurmarkten naar beneden halen. Partyka denkt aan nieuwe vormen van samenwerking tussen privé en overheid. "We moeten nadenken over een scheiding tussen de investeerder en de verhuurder, bijvoorbeeld door verhuurkantoren op te richten", zegt ze. "De overheid moet het investeren van privaat kapitaal met een sociale inslag faciliteren."

CD&V discussieert de komende weken en maanden voort, zowel in debatten als op de sociale media. Eind november volgt dan opnieuw een driedaags congres waar de nieuwe inhoudelijke lijnen worden vastgelegd.

Bron: HLN - Klik hier om naar het artikel te gaan.

 

U heeft vragen bij de aankoop van een eerste woning, opbrengstpand of tweede verblijf?

Laat u goed en gratis begeleiden door een kredietmakelaar. Maak vandaag nog een afspraak.

 

Terug

Nieuws & actualiteit