Herfinanciering hypotheeklening met budget verbouwingswerken

De herfinanciering van jouw bestaande hypotheeklening is voor velen de minst voor de hand liggende oplossing om verbouwingswerken te financieren. Vooroordelen, onbegrip en onwetendheid. En toch zijn er heel wat voordelen die niemand weet of die niemand je zegt. Dit is de derde keuze om jouw renovatie te financieren. Opgepast! Alleen voor durvers!
 

Procedure bij herfinanciering hypotheeklening

Je betaalt de lopende hypotheeklening terug via een nieuw woonkrediet. In deze nieuwe hypothecaire lening voorzie je tegelijk het budget van jouw verbouwing of renovatie. Je bent niet langer beperkt in het bedrag en looptijd. Je start gewoon opnieuw bij een andere kredietverstrekker. Je zal dan wel opnieuw een kredietakte bij de notaris moeten tekenen. Tussen de introductie van jouw kredietvraag tot het moment waarop je bij de notaris jouw woonlening tekent, gaan ongeveer 10 tot 15 weken over.
 

Wat zijn de kosten bij een nieuwe hypotheeklening

Je gaat jouw bestaande hypotheeklening herfinancieren. Dus betaal je wederbeleggingsvergoeding (= 3 maanden intresten) en handlichtingskosten (€ 750). Verder houd je rekening met een dossierkost (€ 300), een nieuwe schatting (€ 200) en een nieuwe hypothecaire inschrijving voor jouw nieuw woonkrediet. Deze bedragen ongeveer 1,3% van de nieuwe woonlening.
 

Wat is de maximale looptijd van een hypotheeklening

De meeste kredietgevers hanteren looptijden tot 30 jaar. Veel bankiers dringen aan op een zeer korte looptijd. Daar is iets voor te zeggen. Alleen moet je jouw eigen budget in het oog houden. Zet je niet te schrap en behoud liever wat financiële ruimte voor onverwachte uitgaven of gewoon om te kunnen genieten van het leven.
 

Wat is de rentevoet van een nieuwe hypotheeklening

De rentevoet voor een hypotheeklening kan je terugvinden op tal van vergelijkende websites. De rentevoet is sowieso lager dan een renovatielening (= lening op afbetaling). We geven nog enkele aandachtspunten mee:

 • De gepubliceerde rentevoet geldt niet voor iedereen
 • Dikwijls voorwaardelijke korting mogelijk (opgelet voor duurdere nevenproducten!)
 • Behoud een focus op 10 jaar – waar sta jij binnen tien jaar?
   

Hoe zit het met de fiscaliteit bij een hypotheeklening

Een hypotheeklening is een woonkrediet dat volledig onder het toepassingsgebied van de woonbonus valt. Hiermee kan je jouw persoonlijke situatie gaan optimaliseren.
 

Wat zijn jouw bijkomende verplichtingen voor een hypotheeklening

Deze nieuwe hypotheeklening opent uiteraard de deuren naar nevenproducten. Dikwijls worden deze producten gekoppeld om je zo een lager tarief te geven op jouw woonkrediet.

Maar let op. Dikwijls zijn deze nevenproducten duurder. En krijg jij het woonkrediet met dezelfde tarief als je de nevenproducten elders afsluit? En wat gebeurt er als je na enkele jaren de nevenproducten verplaatst? Vervalt de korting dan en stijgt jouw rentevoet?
 

Ultiem voor- of nadeel van een nieuwe hypotheeklening

PRO

 • Geen beperking qua verbouwingsbudget
 • Geen beperking qua looptijd hypotheeklening
 • Behoud van woonbonus en gunstige fiscaliteit
 • Rentevoet zoals bij gewone hypothecaire leningen
 • Geen extra kredietlast! Slechts 1 woonkrediet terug te betalen!
 • Geen extra premie voor een schuldsaldoverzekering
 • Schuldsaldoverzekering niet altijd en overal verplicht!
 • Lagere rentevoet dan renovatielening
 • Maatwerk voor jouw nieuw woonkrediet is mogelijk (gedeelte aflossing kapitaal + gedeelte vaste termijn)
   

CONTRA

 • Kosten eigen aan herfinanciering en nieuwe hypothecaire inschrijving Nieuwe dossierkosten en schattingskosten
 • Valkuil voor koppelverkoop
   

Wat is jouw oordeel over een nieuwe hypotheeklening

Je merkt dat er een heleboel afwegingen zijn die je moet maken. Akkoord, er zijn wel wat extra kosten, maar wegen die op tegen alle voordelen? Daarom is deze oplossing om jouw verbouwing te financieren alleen voor durvers! Mensen die nuchter nadenken en niet blindelings volgen wat ze overal horen of lezen.

Terug

Nieuws & actualiteit