Consumtieprijsindex

De inflatie stijgt in maart van 1,39% naar 2,24%.

De inflatie bereikt daarmee haar hoogste niveau sinds december 2012 toen ze 2,23% bedroeg.

De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,92 punt of 0,91%.

De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,63% naar 2,72%.

Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, fruit, telecommunicatie packs, motorbrandstoffen, buitenlandse reizen, restaurants en cafés, brood en granen en de aankoop van nieuwe wagens. Vooral aardgas, huisbrandolie en alcoholische dranken hadden een verlagend effect op het indexcijfer.

 

Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex in 2016

  • Actualisering van de consumptieprijsindex in 2016 op basis van een unaniem advies van de Indexcommissie, goedgekeurd door de Minister van Economie.
  • Uitbreiding van het gebruik van scannerdata van supermarkten bij de indexberekening; van 9 productgroepen in 2015 naar 70 productgroepen in 2016.
  • De indexkorf is aangepast. Een aantal minder actuele producten zijn geschrapt uit de korf en een aantal nieuwe worden toegevoegd. De korf bestaat vanaf 2016 uit 656 getuigen tegenover 623 in 2015.
  • Alle gewichten van de indexkorf zijn geactualiseerd op basis van het recentste huishoudbudgetonderzoek (2014) om zo het huidige uitgavenpatroon van de consumenten te weerspiegelen.

Bron: Persbericht FOD Economie

Terug

Nieuws & actualiteit