De Belgische arbeidsmarkt in 2015

  •  In 2015 was 67,2 % van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Deze werkgelegenheidsgraad bedroeg 71,3% bij mannen en 63% bij vrouwen;
  • De werkgelegenheidsgraad van 55-plussers steeg verder in 2015;
  • De werkloosheidsgraad bedroeg 8,6%;
  • De Belgische jeugdwerkloosheidsgraad daalde voor het tweede jaar op rij en bedroeg 22,1%.

Dat blijkt uit de resultaten voor 2015 van de Enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. De enquête peilt naar de voornaamste evoluties op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren worden opgesteld zoals de werkgelegenheids-, de werkloosheids- en de activiteitsgraad. Het gaat daarbij niet om populatiegegevens, maar schattingen op basis van een representatieve steekproef bij de Belgische bevolking.

  • De enquête naar de arbeidskrachten laat ook toe de kenmerken van de uitgeoefende jobs onder de loep te nemen. Uit deze analyse blijkt het volgende:
  • Mannen werken veel vaker als zelfstandige dan vrouwen;
  • Meer dan de helft van de werkende vrouwen heeft een job in de non-profitsector;
  • Meer dan 44% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds tegenover 10,6% van de loontrekkende mannen. 

Bron: Persbericht FOD Economie

Terug

Nieuws & actualiteit