Hoe verloopt het aankoopproces van een woning?

Wanneer u de woning heeft bezocht en beslist heeft dat u deze wil aankopen, kan u een bod uitbrengen. Er zal dan een document worden opgemaakt waarmee u dit schriftelijk kan bevestigen. Dit document kan u zelf opmaken, of u gebruikt een document dat de vastgoedmakelaar of notaris u bezorgt.

Wanneer u met de verkoper tot een akkoord bent gekomen, wordt de voorlopige aankoop-verkoopbelofte opgemaakt door de verkopende partij. De verkoper dient hiervoor over alle nodige documenten te beschikken met betrekking tot het pand en uw identiteit.

De notaris zal de compromis opmaken op basis van de gegevens die in de aankoop-verkoopbelofte staan vermeld en in samenspraak met zowel de verkopende als de kopende partij. In de compromis worden ook de overeengekomen prijs, uiterlijke datum van ondertekening van de akte, eventuele sleutelovereenkomst of woonvergoeding vermeld. Het is ook aan de notaris om een opschortende voorwaarde op te nemen in de compromis als u dit wenst. De compromis is een bindend document, men kan niet afwijken van de voorwaarden die hier in worden opgenomen.

De meeste notarissen en vastgoedkantoren bieden een gratis overlijdensdekking (door een ongeval) aan voor de periode tussen de compromis en de notariële akte. Aangezien uw schuldsaldoverzekering op dat ogenblik meestal nog niet in orde is, kan u hier best naar informeren.

Maak alvast online een simulatie en kom te weten hoe of u een woonkrediet kan krijgen voor het door u bepaalde bedrag. Dit op basis van de waarde van het pand en uw inbreng, uw maandelijkse inkomsten en kredietlasten.

Lees ook het volgende artikel voor meer informatie: Hoe een woning kopen voor je uw lening rond hebt?

Terug

Nieuws & actualiteit