Belgische nieuwbouwmarkt gaat met 14 procent achteruit

Het voorbije jaar werden in België 47.133 vergunningen goedgekeurd voor de bouw van nieuwe woningen. Dat betekende een daling met 14 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.

De terugval werd wel enigszins verwacht, aangezien het jaar voordien nog een piek was opgetekend door een anticipatie op de introductie van strengere energie-normen.

Tevens moet echter worden vastgesteld dat steeds meer gezinnen de voorkeur geven aan de renovatie van een bestaand pand boven een nieuwbouw. Achter die trend gaan de strengere eisen van de banken schuil. Bij renovaties werd een stijging met 4 procent tot 28.564 vergunningen, het hoogste niveau van dit decennium, opgetekend.

Financiering

De vergunningen voor nieuwbouw hadden het voorbije jaar betrekking op 19.371 eengezinswoningen en 27.762 flats. Er werd al langer vermoed dat de cijfers niet aan de resultaten van het jaar voordien zouden komen.

Dat heeft te maken met de introductie van strengere energienormen twee jaar geleden, waardoor veel kandidaat-bouwers hun plannen naar voor schoven om nog van de oude regeling te kunnen genieten.

Dat stimulerend effect is vorig jaar weggevallen, maar volgens Confederatie Bouw moet er ook rekening mee worden gehouden dat de banken veel strenger zijn geworden, waardoor de geïnteresseerde partijen een grotere eigen financiële inbreng moeten leveren.

Jaarlijks zouden ongeveer tweeduizend gezinnen hun bouwplannen opbergen omdat ze onvoldoende steun krijgen van de banken en zelf over te weinig financiële reserves beschikken. Bij flats zou het probleem in een aantal gevallen worden opgelost door entiteiten met een kleinere oppervlakte te kiezen. 

Bron: MSN

Terug

Nieuws & actualiteit